..........
ESRACON is geen normale ONTWIKKELAAR
Visie


Doelstelling

Diensten


Contact

Parkstad

ESRACON is geen normale ontwikkelaar.


ESRACON heeft zich gespecialiseerd in ontwikkelingen op maat, vooral op menselijke maat.

Mensen zijn de gebruikers er van, die moeten zich perfect in hun woning of werkplek voelen.

Het gaat daarbij om bestaande locaties, volledige nieuwbouwlocaties, maar vooral ook locatie aanpassingen.
Stel, u wil wat anders met terrein en onroerend goed.

Bijvoorbeeld doordat het gebouwde niet meer passend is.
ESRACON maakt het passend. Het gevoel van thuiskomen,
je thuis voelen is de voorwaarde, of het nu een werkplek of woonhuis is.


Copyright 2016 to Esracon
All Rights Reserved

Laatste update 27-6-2016
Portfolio 1

Portfolio 2


Project